1

Програмне забезпечення

Організація використання інформаційно-обчислювальних ресурсів направлена на підвищення ефективності і якості діяльності ТОВ «Атоменергосервіс».

Підприємство в повному обсязі забезпечене спеціалізованими розрахунковими програмами, а також високопродуктивною обчислювальною технікою, що дозволяє вирішувати складні інженерні і науково-технічні задачі.

В своїй роботі співробітники підприємства використовують наступне програмне забезпечення:

• SAPHIRE – інтегральний розрахунковий код для використання в цілях ІАБ

• RELAP5 – розрахунковий код для моделювання теплогідравлічних процесів в реакторній установці

• CONTAIN – розрахунковий код для аналізу процесів в гермооб’ємі енергоблоку

• MELCOR – розрахунковий код для аналізу процесів в гермооб’ємі, пов’язаних з важким пошкодженням активної зони, що дає оцінку радіаційних наслідків аварії

• ATHLET – розрахунковий код для моделювання теплогідравлічних процесів в реакторній установці

• TRACE - модульний розрахунковий код для аналізу одновимірних (1D) і тривимірних (3D) теплогідравлічних процесів в реакторній установці

• офісне програмне забезпечення

• інші програми