1

Розробка і підтримка нормативноїіексплуатаційної документації

Для «Holtec International»

• Проведення незалежної технічної оцінки документів по міцнісному, тепловому аналізу та аналізу аварій обладнання для ЦСВЯП на відповідність нормам і правилам по ядерній і радіаційній безпеці

• Консультаційні послуги при підготовці плану ліцензування ЦСВЯП

Для ДП НАЕК «Енергоатом»

• Розробка стандарту ДП НАЕК «Енергоатом»: «Звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю. Встановлення (розрахунок) критеріїв репрезентативності. Загальні вимоги»

Для ВП НТЦ НАЕК «Енергоатом»

• Розробка набору правил, які регламентують обґрунтування, верифікацію, валідацію та впровадження КУВА на АЕС України

• Розробка керівництва по аварійному підживленню БВ при техногенній аварії для енергоблоку №1 ЮУАЕС

• Розробка і верифікація для АЕС України «Типової методики КГО на працюючій та зупиненій реакторній установці»

• Перегляд стандарту: «Організація та проведення природоохоронної діяльності та природокористування на відокремлених підрозділах АЕС»