1

Аналіз безпеки АЕС

Детерміністичний аналіз безпеки

Аналіз проектних аварій

• Виконання АПА для енергоблоку №3 РАЕС в рамках розробки ЗППБ

• Підготовка матеріалів для розробки ФБ-5 «Детерміністичний аналіз безпеки» в частині АПА для ЗППБ енергоблоків №1,2 ЗАЕС

• Доопрацювання АПА енергоблоку №1 РАЕС. Аналіз ВП при розхолоджуванні РУ і на зупиненому енергоблоці

• Розробка АПА для енергоблоку №2 РАЕС. Виконання додаткових розрахунків в зв’язку з впровадженням палива другого покоління

Аналіз запроектних аварій

• Виконання АЗПА для енергоблоку №3 РАЕС в рамках розробки ЗППБ

• Підготовка матеріалів для розробки ФБ-5 «Детерміністичний аналіз безпеки» в частині АЗПА для звітів по періодичній переоцінці безпеки енергоблоків №1,2 ЗАЕС

• Аналіз відібраних аварійних режимів ЗПА для «пілотного» енергоблоку №1 ЮУАЕС з РУ В-302

• Розробка обґрунтувань по АЗПА при накладанні додаткових ВП при роботі алгоритму управління аварією з течею теплоносія із першого контуру в другий для РУ В-302,338 енергоблоків №1,2 ЮУАЕС

• Додаткові розрахункові обґрунтування в частині АЗПА для енергоблоку №1 ХАЕС

• Розробка проекту комплекту базової технічної документації для аналізу запроектних аварій енергоблоку №1 ЮУАЕС

• Розробка рекомендацій по управлінню запроектними аваріями і формування глави ЗАБ «Аналіз запроектних аварій» для енергоблоку №1 РАЕС

• Розрахункові аналізи відібраних сценаріїв ЗПА при роботі реакторної установки на потужності в рамках розробки Глави 19 «Імовірнісний аналіз безпеки» ЗАБ енергоблоку №2 ХАЕС

Аналіз важких аварій

• Аналіз вразливості енергоблоку №1 РАЕС в умовах важких аварій на зупиненому реакторі та БВіП

• Розробка технічної бази для виконання робіт по аналізу вразливості енергоблоку №1 РАЕС в умовах важких аварій

• Аналіз можливості виникнення відмов ГО в процесі розвитку відібраного переліку аварій з важким пошкодженням активної зони для реакторної установки ВВЕР-1000/В-320

• Адаптація КУВА БВ для «непілотних» енергоблоків АЕС України

Міцнісний аналіз

• Проведення теплогідравлічних розрахунків в підтримку виконання аналізу міцності корпуса реактора, парогенераторів, головних циркуляційних насосів, компенсатора тиску, барботажного баку, трубопроводів систем КТ і САОЗ, головних циркуляційних трубопроводів

• Механіко-міцнісний аналіз порушень при транспортно-технологічних операціях із свіжим та відпрацьованим паливом

• Виконання теплогідравлічних розрахунків для обґрунтування допустимої кількості циклів навантаження обладнання та трубопроводів ЯПВУ при експлуатації реакторних установок енергоблоків №1,2 ВП РАЕС у понадпроектний період

Аналіз термоудару

• Виконання розрахунків по оцінці цілісності РУ енергоблоків №1,2 РАЕС

• Виконання розрахунків по оцінці цілісності РУ енергоблоку №3 РАЕС

Аналіз критеріїв успіху в підтримку ІАБ

• Аналіз первинних критеріїв успіху

• Аналіз вторинних критеріїв успіху

Імовірнісний аналіз безпеки

Імовірнісний аналіз безпеки першого рівня

• Розробка сейсмічного ІАБ 1-го рівня для енергоблоків №1,2 ЗАЕС

• Розробка розрахунково-аналітичних матеріалів для окремих розділів ІАБ 1-го рівня для енергоблоку №4 РАЕС

• Розробка обґрунтувань безпеки енергоблоків ЮУАЕС в аварійних режимах з використанням імовірнісних методів оцінки

• Виконання розрахунково-аналітичних робіт по адаптації матеріалів ІАБ 1-го рівня для внутрішніх ініціаторів для енергоблоків №1,2,3,4,6 ЗАЕС

• Адаптація матеріалів ІАБ ЗР і БВіП для енергоблоків №1-4,6 ЗАЕС; №2,3 ЮУАЕС

Імовірнісний аналіз безпеки другого рівня

• Розробка сейсмічного ІАБ 2-го рівня енергоблоків №1,2 ЗАЕС

• Розробка технічної бази для виконання робіт з ІАБ-2 зупиненого реактору для енергоблоку ВВЕР-1000 з РУ В-320

Обґрунтування модифікацій та модернізацій систем та обладнання АЕС

•Впровадження ЗРК САОЗ ВТ на енергоблоці №1 ЮУАЕС

•Впровадження ЗРК САОЗ НТ на енергоблоці №1 ЮУАЕС

•Впровадження ЗРК САОЗ НТ на енергоблоці №3 РАЕС

•Заміна ЗК КТ на енергоблоці №3 РАЕС

•Заміна ЗК КТ на енергоблоці №1 ЮУАЕС

•Заміна ЗК ПГ на енергоблоці №3 РАЕС

•Впровадження автоматичного алгоритму управління течею з першого контуру в другий для енергоблоку №1 ЮУАЕС

•Обґрунтування зміни алгоритму та уставок роботи систем та обладнання

•Обґрунтування впровадження ТВЗА для енергоблоку №1 ЮУАЕС

•Обґрунтування впровадження зміни проектних схем виміру перепаду тиску на реакторі для енергоблоку №1 ЗАЕС

Розробка "стрес-тестів"

•Додаткова цільова переоцінка безпеки енергоблоків ВП ЗАЕС в частині оцінки метеорологічних екстремальних впливів, втрати електропостачання та водневої небезпеки при важких аваріях

•Додаткова цільова переоцінка безпеки енергоблоків ОП ЮУАЕС в частині оцінки метеорологічних екстремальних впливів, втрати електропостачання і водневої небезпеки при важких аваріях

Радіаційний захист. Поводження з РАВ

•Консультаційні послуги в ході підготовки Плану ліцензування Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) на Чорнобильській АЕС

•Проведення незалежної технічної оцінки документів по міцнісному, тепловому аналізу та аналізу аварій устаткування для ЦСВЯП на відповідність нормам і правилам з ядерної та радіаційної безпеки

•Обґрунтування ядерної та радіаційної безпеки контейнеру ТК-6 і ТК-11 при проведенні транспортно-технологічних операцій з паливом для ВВЕР-440

•Підготовка вихідних даних для розробки попереднього звіту з аналізу безпеки ядерної установки - заводу по виробництву ядерного палива

•Оцінка впливу ядерних установок на оточуюче середовище та населення

•Науково-технічна підтримка по зняттю з експлуатації ядерних установок та поводженні з радіоактивними відходами